Σύμβουλοι Λογιστές – Φοροτεχνικοί

Η ΕΝΑΡΞΗ Επιχειρησιακές Λύσεις είναι μια εταιρία συνεργαζόμενων οικονομολόγων – λογιστών Α’ Τάξεως που ιδρύθηκε το 1996

Οργάνωση & Επίβλεψη Επιχειρήσεων
Συμβουλές Management για την οικονομική πορεία των Επιχειρήσεων.
Λογιστκή - Φοροτεχνική Υποστήριξη Επιχειρήσεων
Λογιστική και φοροτεχνική παρακολούθηση, ενημέρωση και έλεγχος  απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων.
Φοροτεχνική Υποστηριξη Φυσικών Προσωπων
Σύνταξη δηλώσεων φόρου εισοδήματος, σύνταξη περιουσιολογίου, παρακολούθηση τεκμηρίων.
Χρηματοοικονομική Διαχείριση
Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, σύνταξη και μελέτη ισολογισμού, ανάλυση οικονομικής δραστηριότητας
Εργατικά - Ασφαλιστικά
Ολοκληρωμένες λύσεις υπολογισμού μισθοδοσίας, παρακολούθηση εργατικής νομοθεσίας.
Εφαρμογή Λογιστικής σε Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις
Οργάνωση ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Ειδικά θέματα λογιστικής – Φορολογία Πλοίων

Εξερευνήστε όλες τις Υπηρεσίες Μας